logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
      minus Ogłoszenia
      minus Strona internetowa
      minus Kontakt
      minus Majątek
      minus Plan zamówień publicznych
      minus Zamówienia publiczne
      plus Sprawozdawczość
      minus Zarządzenia
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 1 pkt i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020r. poz.326 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się statut Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2021-02-26 10:11:35 - Statut Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 (2.04 MB)
2021-02-26 10:15:46 - Uchwała nr XXXII/194/20 (772.19 kB)

Ilość odwiedzin: 13444
Nazwa dokumentu: Tryb działania
Podmiot udostępniający: Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Elżbieta Mikicińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Danelczyk-Litwicka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 10:16:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner