logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 66/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 12 lipca 2010 rok


w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 51.528,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 51.528,00 zł
dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 51.528,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 108.978,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 108.978,00 zł
w tym: dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 51.528,00 zł

2 .Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 57.450,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 57.450,00 zł


§ 3

W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany jn.

1. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”, rozdział 90001
„Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” § 4300 „Zakup usług pozostałych ” -
zadanie „ Czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia”
z kwotą 212.700,00 zł otrzymuje brzmienie „Odtwarzanie oraz czyszczenie
rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia wraz z dokumentacją
i realizacją” z kwotą 212.700,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 146.188.619,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych 152.579.338,49 zł
- niedobór budżetu 6.390.719,14 zł

- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Załączniki do pobrania: 2010-07-26 13:43:05 - Uzasadnienie (48.56 kB)
2010-07-26 13:45:57 - Załącznik Nr 1 (48.13 kB)

Ilość odwiedzin: 631
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 66/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia za dnia 12 lipca 2010 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-12 13:33:00
Data udostępnienia informacji: 2010-07-19 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 13:49:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner