logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 84/ 2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek powodzi w mieniu komunalnym (dróg, mostów, przepustów, urządzeń i sieci kanalizacyjno-wodociągowej, kanalizacji deszczowej, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach i lokalach mieszkalnych) stanowiącym własność gminy Bogatynia


Na podstawie § 20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek powodzi w mieniu komunalnym (dróg, mostów, przepustów, urządzeń i sieci kanalizacyjno-wodociągowej, kanalizacji deszczowej, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach i lokalach mieszkalnych) z terenu Miasta i Gminy Bogatynia w następującym składzie:
1. Dominik Matelski - Przewodniczący komisji
2. Czesław Brożyna – Z-ca przewodniczącego
3. Monika Żądeł - Sekretarz komisji
4. Janusz Zalewski - Członek komisji

§ 2

Do prac w komisji zaprosić:
1. Ryszarda Pilarskiego – technika budowlanego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
2. Jarosława Włos – przedstawiciela GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni
3. Macieja Abrama – rzeczoznawcę budowlanego
4. Aleksandra Lorycha – inż. uprawnionego w branży mostowej
5. Janusza Głuszek – inż. uprawnionego w branży wodno-kanalizacyjnej
6. Marcina Gowina – przedstawiciela BWiO S.A. w Bogatyni

§ 3

Do zadań Komisji należy:
1. Opis szkód i oszacowanie strat powstałych w skutek powodzi
2. Sporządzenie protokołu ustalenia szkód i szacowania powstałych strat
3. Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia dokumentacji celem ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych j.s.t. z budżetu państwa

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 84/2010
Skrócony opis: w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek powodzi w mieniu komunalnym (dróg, mostów, przepustów, urządzeń i sieci kanalizacyjno-wodociągowej,
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Chmielarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2010-08-23 10:24:01
Data udostępnienia informacji: 2010-08-25 11:24:01
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-25 15:19:34

Wersja do wydruku...

corner   corner