logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXX/475/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku `

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o pow. użytkowej 17,70 m² usytuowanego na gruncie o nr ewid. działki 95/10 AM 5 obr. III Bogatynia, położonego przy ul. Listopadowej stanowiący własność Gminy Bogatynia, z Panią Joanną Mendziuk.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-20 15:38:00 - załącznik nr 1 do uchwały (23.53 kB)

Ilość odwiedzin: 1017
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXX/475/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXX/475/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 15:31:50
Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 15:31:50
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-20 15:38:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner