logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXII/498/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:


§ 1

Wyraża zgodę na najem garażu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat, usytuowanego na części gruntu działki oznaczonej ewid. nr 20/4 AM 4 obr. III o powierzchni 610 m², położonego w Bogatyni przy ul. 1 Maja, o powierzchni 12,25 m², dla Pana Jana Leszczewskiego zam. w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Załączniki do pobrania: 2010-11-10 08:44:32 - załącznik do uchwały (16.68 kB)

Ilość odwiedzin: 1131
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/498/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/498/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 15:13:04
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 15:13:04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 08:44:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner