logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Akcjonariuszami Spółki są:

  • PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie objęła 101.036 (słownie: sto jeden tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 10.103.600,00 zł. (słownie: dziesięć milionów sto trzy tysiące sześćset złotych).
  • Gmina i Miasto Bogatynia objęła 188.250 (słownie sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 18.825.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Ilość odwiedzin: 22873
Nazwa dokumentu: Struktura własnościowa
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Kruk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Włodarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2010-09-16 12:40:00
Data udostępnienia informacji: 2022-03-01 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-01 12:11:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner