logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
      minus Ogłoszenia
      minus Strona internetowa
      minus Kontakt
      minus Majątek
      minus Plan zamówień publicznych
      minus Zamówienia publiczne
      plus Sprawozdawczość
      minus Zarządzenia
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 roku Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zamianami):

"Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej określa regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej."

Zgodnie z § 3 i 4 Statutu:

"§ 3. Siedzibą Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 jest Bogatynia, ulica Chopina 12 

"§ 4. Obszarem działania jest miasto i gmina Bogatynia."

Organizację wewnętrzną Żłobka określa § 7 i 8 Statutu:

"§ 7. W skład Zakładu wchodzi Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12
59-920 Bogatynia
tel. (075) 77 32 577

"§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną zakładu określa schemat organizacyjny zakładu i regulamin zatwierdzony przez Kierownika Zakładu Pracy."

Zgodnie z § 13, 14 i 16 Regulaminu Organizacyjnego:

"§ 13. Czas pracy pracowników Żłobka ustala się następująco:

  • od godz. 5.30 do 16.00

 

Nazwa dokumentu: Organizacja
Podmiot udostępniający: Integracyjny Żłobek Publiczny nr 1
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2009-01-22 10:20:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-23 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 10:31:25

Wersja do wydruku...

corner   corner