logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 7/10                                 Bogatynia, dnia 21.06.2010 r.

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
      o wydaniu w dniu 16.06.2010 r. postanowienia sygn. IOŚ.7624-7-8/210/2020/2010 w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 4 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości maksymalnej do 180 m, średnicy wirnika ø do 110 m i zainstalowanej mocyjednostkowej od 2 MW do 3 MW, dróg i placów montażowych, przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych, zlokalizowanych w Gminie Bogatynia, obszar Wyszków – Wigancicie Żytawskie.
 
      Państwa narażone na oddziaływanie to terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej.  
      Organem administracji właściwym do przeprowadzenia postępowania transgranicznego jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie.
 
      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8 tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
        Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-postanowienie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsiewzięcia pn."Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wys.max. do 180
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-21 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-07-01 08:54:23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-01 09:05:01

Wersja do wydruku...

corner   corner