logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 30/ 09                                                                                                         Bogatynia, dnia 27.10.2009 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam
 
      że dnia 22.10.2009 r.  na wniosek Powiatu Zgorzeleckiego reprezentowanego przez Starostę Pan Piotra Woroniaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartych obiektów sportowych wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni.
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1500.
 
      Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 4.11. 2009 r. do 26.11.2009r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
       Andzrej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 1468
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-budowa otwartych obiektów sportowych wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół Ogólnokształczących w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-10-27 12:00:43
Data udostępnienia informacji: 2009-11-05 14:00:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-05 14:25:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner