logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

IOŚ. 7624 –13/09               Bogatynia, dnia 28.12.2009 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
zawiadamia
 
      że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze m.) w dniu 22 grudnia 2009 r. wydane zostało postanowienie sygn. IOŚ.7624-13-25/263/4613/09 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy wiatrowej o mocy 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającą się z sześciu sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda w obrębie Jasnej Góry, gmina Bogatynia, powiat Zgorzelec.”
 
      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8 tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
 
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
      Andrzej Grzmielewicz
 

Ilość odwiedzin: 910
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na śrdowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa farmy wiatrowej o mocy 15 MW wraz z niezbędną inf
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-01-08 10:52:45
Data udostępnienia informacji: 2010-01-24 12:52:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-25 13:02:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner