logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 –14/10                                                                          Bogatynia, dnia 2.08.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),    
 
informuję
 
      o podjęciu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji dozowania i podawania biomasy na terenie PGE Elektrowni Turów S.A. w Bogatyni.
 
      Decyzja została wydana na wniosek ELTUR-SERWIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1400 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
      Dominik Matelski
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1387
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-decyzja umarzająca dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji dozowania i podawania biomasy na terenie PGE Elektrowni Turów S.A.w Bogatyni"
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-08-02 09:00:22
Data udostępnienia informacji: 2010-08-10 08:55:22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-06 09:28:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner